فقـط سـوتـــــی http://nahofte.mihanblog.com 2018-06-21T13:51:49+01:00 text/html 2011-07-08T07:15:04+01:00 nahofte.mihanblog.com سید رسول رضایی مجموعه صوتی درباره امام مهدی عج http://nahofte.mihanblog.com/post/49 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 16px; "><p align="right" style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; ">پیشاپیش نیمه شعبان و ولادت با سعادت پیشوای منتظران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم.</p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><img src="http://mahdi.etudfrance.com/wp-content/sorod%20mahdavi.jpg" border="0" alt="" hspace="0" width="430" height="296" align="bottom" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 7px; border-right-width: 7px; border-bottom-width: 7px; border-left-width: 7px; border-style: initial; border-color: initial; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(242, 242, 242); border-right-color: rgb(242, 242, 242); border-bottom-color: rgb(242, 242, 242); border-left-color: rgb(242, 242, 242); "></p><p align="right" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">به همین مناسبت&nbsp;<span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">مجموعه صوتی بسیار زیبا و نایاب از سروده هایی درباره امام مهدی عج رو برای دانلود آماده کردم.</span></p><p align="right" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">به انتخاب خودم امتیاز بندی بین ۲ تا ۴ گذاشتم. توصیه ام اینه اونهایی که امتیاز ۴ دارند رو حتما دانلود کنید.</p><p align="right" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; "><a href="http://www.4shared.com/dir/7177838/16f4a948/emam_zaman.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">صفحه دانلود مجموعه صوتی درباره امام مهدی عج</a></span></strong></span></p><p align="right" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; "><a href="http://www.4shared.com/file/258775717/9bd76668/Mahbubtarin.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده&nbsp;</a>بسیار زیبای محبوبترین در وصف امام مهدی عج&nbsp;<a href="http://mahdi.etudfrance.com/wp-content/mahdi%20music/Mahbubtarin.mp3" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">لینک دوم</a><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span></span></p><p align="right" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; "><a href="http://www.4shared.com/audio/LBBZ49yy/ya-abasaleh_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده&nbsp;</a>بسیار زیبای یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی&nbsp;<a href="http://mahdi.etudfrance.com/wp-content/mahdi%20music/ya-abasaleh(4).mp3" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">لینک دوم</a></span></span></p><p align="right" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma; "><a href="http://www.4shared.com/audio/rfKjgsIy/aghabia.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده</a>&nbsp;بسیار زیبای آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد(جدید)&nbsp;<a href="http://mahdi.etudfrance.com/wp-content/mahdi%20music/aghabia.mp3" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">لینک دوم</a><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span></span></p><p style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">سه سروده بسیار زیبا به مناسبت نیمه شعبان(جدید) :&nbsp;<a href="http://www.4shared.com/audio/d8Xdtr1p/Be_Havaye_To_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">به هوای تو</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.4shared.com/audio/XaXzaXkl/Chashme_Qazal_3_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">چشم غزال</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.4shared.com/audio/0SWEF87c/Nimeye_shabane_to_shod_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">نیمه شعبان تو</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.4shared.com/audio/RA072rJy/Man_Mahdiam_3_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">من مهدیم</a></p><p align="right" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><a href="http://www.4shared.com/file/122215736/96533afd/nime_shaban_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده</a>&nbsp;زیبای ویژه نیمه شعبان المعظم</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://www.4shared.com/file/48408576/18935908/ab_mahdi_e_fatemeh_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده</a>&nbsp;بسیار زیبای مهدی فاطمه</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://www.4shared.com/file/48408589/fb45856/Ghole_Narges_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده</a>&nbsp;زیبای گل نرگس به مناسبت میلاد حضرت قائم عج</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://www.4shared.com/file/68056078/86b0bcc/mahdi_bia_3_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده</a>&nbsp;زیبای مهدی بیا</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://www.4shared.com/file/79759319/4cb0941/al_ya_ayohal_mahdi_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده</a>&nbsp;زیبای الا یا ایها المهدی</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://www.4shared.com/file/66570018/1684a18/nobahare_fateme_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده</a>&nbsp;زیبای ای نوبهار فاطمه</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://www.4shared.com/file/48407448/8da75dad/a-entezaar_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده</a>&nbsp;بسیار زیبای انتظار</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://www.4shared.com/file/48408585/602147d/DAR_ENTEZARAM_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده</a>&nbsp;زیبای سر راهت در انتظارم</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">سروده های فوق العاده زیبا :&nbsp;</strong><a href="http://www.4shared.com/file/48408580/7668e0f2/a-neshane_yar_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">نشان یار</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.4shared.com/file/48537358/1d0fd31c/bia_mola_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">بیا مولا</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.4shared.com/file/67256890/2da02e2a/khale_hashemi_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">خال هاشمی</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.4shared.com/file/67257020/78fbc13c/khodaya_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">خدایا خدایا&nbsp;</a>،&nbsp;<a href="http://www.4shared.com/file/66570002/f8a69247/mola_emame_montazar_arabi_farsi_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">مولا امام المنتظر(فارسی-عربی)</a></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://www.4shared.com/file/48407440/837cd59f/Ghedaye_Koye_To_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">گدای کوی تو</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.4shared.com/file/48408572/1ffe9d11/Ghole_Zahra_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">گل زهرا</a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.4shared.com/file/48408585/602147d/DAR_ENTEZARAM_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سر راهت در انتظارم</a>&nbsp;،&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.4shared.com/file/48408567/768f58df/Ghole_Hamishe_Bahar_3_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">گل همیشه بهار</a></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://www.4shared.com/get/56993755/4a323333/manam_sargashte_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده</a>&nbsp;منم سرگشته حیرانت، آهنگی فوق العاده زیبا در مدح امام زمان عج</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://www.4shared.com/file/48537346/e3accf5a/turki_Emam_Zaman_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">سروده</a>&nbsp;ترکی بسیار زیبا در مدح امام زمان عج(از تلویزیون همیشه پخش میشه)،&nbsp;<a href="http://www.4shared.com/file/64175858/50c77da9/emam_zaman_turki_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">تصویری</a>،&nbsp;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ro8aTP2-09Y" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">زنده از یوتیوب</a></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><a href="http://www.4shared.com/file/48537346/e3accf5a/turki_Emam_Zaman_4_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; "></a></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://www.bachehayeghalam.ir/media/clip/biyabiya.swf" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">کلیپی</a>&nbsp;بسیار زیبا به نام بیا بیا یا ابن الزهرا کاری از بچه های قلم</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 153, 102); "><a href="http://www.4shared.com/file/88141958/4bed825f/Faraj_nazdik_ast-bahjat_5_.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">نقل قولی از آیت الله بهجت از زبان آیت الله ناصری پیرامون نزدیک بودن فرج امام زمان عج</a></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(0, 0, 255); "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><a href="http://www.4shared.com/file/122347271/c3253cef/emam_mahdi_pic.html" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: rgb(125, 169, 57); text-decoration: none; ">مجموعه عکس بسیار زیبا و نایاب درباره حضرت مهدی عج</a></strong></span></p><p style="text-align: center;margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">واقعا ارزش دانلود رو داره، با تشکر از موسسه رسائل</p><div style="text-align: center;"><br></div></span> text/html 2011-07-08T06:47:33+01:00 nahofte.mihanblog.com سید رسول رضایی اللهم عجل لولیک الفرج http://nahofte.mihanblog.com/post/47 <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; "><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/17px tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(38, 38, 38); "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">بگذار</span></span><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span></span><span class="apple-converted-space" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(38, 38, 38); "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span>&nbsp;</span></span></span><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(38, 38, 38); "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">بگویمت</span></span><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span></span><span class="apple-converted-space" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(38, 38, 38); "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span>&nbsp;</span></span></span><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(38, 38, 38); "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">دلم غم دارد<o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/17px tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(38, 38, 38); "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یک عالمه اشک و آه و ماتم دارد</span></span><span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(38, 38, 38); "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/17px tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span></span><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(38, 38, 38); "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">عجّل بظهور، عصر آدینه ها<o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></span></span></p><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 13px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(38, 38, 38); "><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای یوسف فاطمه تو را کم دارد</span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iranblog.com/images/jw6ahegxnzeimose4ivc.jpg" alt="" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; text-align: center; "></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span></div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">اللهم عجل لولیک الفرج</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><br></span></div></span></span> text/html 2011-07-08T06:46:05+01:00 nahofte.mihanblog.com سید رسول رضایی یا مهدی ادرکنی(عج) http://nahofte.mihanblog.com/post/46 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; "><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/17px tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">اذان جمکران شوری به پا کرد</span></span><span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/17px tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">دلم را از غم عالم جدا کرد</span></span><span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/17px tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">صبا را گشته بودم محرم راز</span></span><span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/17px tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; ">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span></span><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "><span dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></span>&nbsp;مرا با رمز غیبت اشنا کرد</span></span></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/17px tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><span class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; "></span></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.vatandownload.com/images/8k9mhdmruwjxkr9mmip.jpg" alt="" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; text-align: center; max-width: 100%; "></p></span></div> text/html 2011-05-25T17:44:09+01:00 nahofte.mihanblog.com سید رسول رضایی عکس های شبنم قلی خانی جدید جالب زیبا http://nahofte.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: center;"><img src="http://pix98.com/img3/shabnam-gholikhani/a/show/Www.Pix98.CoM_SHabnam-Gholikhani2_011.jpg" alt="عکس های جدید شبنم قلی خانی Www.Pix98.CoM"></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="5" color="#66ffff">از ادامه مطلب لذت ببرید . ..!!</font></div> text/html 2011-05-25T17:38:59+01:00 nahofte.mihanblog.com سید رسول رضایی عکس های جدید شبنم قلی خانی http://nahofte.mihanblog.com/post/43 <div style="text-align: center;"><img src="http://pix98.com/img/shabnam-gholikhani/f/show/Www.Pix98.CoM_018.jpg" alt="عکس های شبنم قلی خانی Www.Pix98.CoM"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="5" color="#ff0000">از ادامه مطلب لذت ببرید . ..!!!!!</font></div> text/html 2011-05-25T17:38:08+01:00 nahofte.mihanblog.com سید رسول رضایی عکس های جدید شبنم قلی خانی http://nahofte.mihanblog.com/post/42 <div style="text-align: center;"><img src="http://pix98.com/img/shabnam-gholikhani/e/small.jpg" alt="شبنم قلی خانی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">از ادامه مطلب لذت ببرید. ..!!!!</div> text/html 2011-05-23T20:57:05+01:00 nahofte.mihanblog.com سید رسول رضایی .    http://nahofte.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="'courier new', courier, monospace">شما میتوانید با ارسال لینک خود از طریق ارسال پیوند در قسمت پیوندها&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="'courier new', courier, monospace"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="'courier new', courier, monospace">با ما تبادل لینک کنید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="'courier new', courier, monospace"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="'courier new', courier, monospace">&nbsp;به این صورت که ما را بانام "فقط سوتی و جالب" لینک کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="'courier new', courier, monospace"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="'courier new', courier, monospace">لطفا در نظرسنجی های وبلاگ شرکت کنید &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="'courier new', courier, monospace"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="'courier new', courier, monospace">از تمام صفحات بازدید فرمائید .. . <br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="'courier new', courier, monospace"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff" face="'courier new', courier, monospace">با تشکر : مدیران&nbsp;</font></div> text/html 2011-05-23T20:54:37+01:00 nahofte.mihanblog.com سید رسول رضایی عکسهای جدید نیوشا ضیغمی http://nahofte.mihanblog.com/post/40 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><img alt="" src="http://pix2pix.org/my_unzip/1220300972343rqqc.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; ">حتما ادامه مطلب را ببینید .. !@!@!</span></div> text/html 2011-05-23T20:51:29+01:00 nahofte.mihanblog.com سید رسول رضایی عکس های نیوشا ضیغمی (1) http://nahofte.mihanblog.com/post/39 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; font-size: small; "><img alt="" src="http://pix2pix.org/my_unzip/11930925451.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; font-size: small; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><font class="Apple-style-span" size="5" face="georgia, 'times new roman', times, serif" color="#33ffff">از ادامه مطلب لذت ببرید . ..!</font></span></div> text/html 2011-05-23T20:45:38+01:00 nahofte.mihanblog.com سید رسول رضایی خیانت http://nahofte.mihanblog.com/post/38 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; "><img src="http://pix2pix.org/my_unzip/12706632292.jpg" alt="" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span></div> text/html 2011-05-23T20:35:56+01:00 nahofte.mihanblog.com سید رسول رضایی فقط در ژاپن چنین چیزی ممکنه !!!!!!!!1 http://nahofte.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><br><br><img alt="" src="http://pix2pix.org/my_unzip/1305541165only_in_japan_37.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><img alt="" src="http://pix2pix.org/my_unzip/13055411654.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; background-color: rgb(102, 255, 255);"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="5">از ادامه مطلب لذت ببرید . ..!!</font></span></div> text/html 2011-05-23T20:06:15+01:00 nahofte.mihanblog.com سید رسول رضایی مسابقات مچ اندازی دختران تهرانی http://nahofte.mihanblog.com/post/36 <P align=center><IMG class=aligncenter title="مسابقات مچ اندازی دختران تهرانی" alt="moch مسابقات مچ اندازی دختران تهرانی" src="http://best2fun.com/wp-content/uploads/2011/04/moch.jpg" width=468 height=315><A title="Vahid Hashemian" href="http://www.mihanblog.com/blog/wp-content/uploads/1302890969.jpg"></A></P> text/html 2011-05-22T16:15:33+01:00 nahofte.mihanblog.com رامین سلطانی درختی که میوه اش به شکل اندام یک دختر است !!؟؟ http://nahofte.mihanblog.com/post/35 <br><font size="2">کلمه naree بمعنی دختر یا زن و کلمه pol یعنی گیاهیا درخت....این درخت به خاطر اینکه ثمره اش کاملا به اندام زنان شبیه استمورد توجه اکثر گردشگران تایلندی قرار گرفته! <br><br>و به اسم«درخت دختران» نام گرفته. اهالی روستایی که این درخت در اونقرار گرفته این میوه رو عجیب نمیدونن و معتقدن که دلیل شکل این میوهبرمیگرده به قصه ای که بینشون متداوله از دختری که در نقطه ای که درخت رشدکرده مظلومانه به قتل رسیده. و بعدها بیگناهی دختر ثابت شده. و معتقدن کهدرخت به بیگناهی اون دختر شهادت داده........... <br><br>میتونید این درخت رو در یکی از روستاهای تایلند در بخش «petchaboon»که حدود ۵۰۰ متر از بانکوک فاصله داره ببینید. و همچنین صدور این درخت ومیوه اش به خارج از تایلند ممنوعه . </font><br><br><div style="text-align: center; "><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">** برای دیدن عكس های این درخت به ادامه مطلب بروید .. . **</span></font><br><br><a href="http://nahofte.mihanblog.com/" target="" title=""></a></div> text/html 2011-05-22T15:27:13+01:00 nahofte.mihanblog.com رامین سلطانی مسابقه عجیب ترین ریش و سیبیل ها در نروژ ! http://nahofte.mihanblog.com/post/34 <br><div style="text-align: right; "><strong>سرانجام مسابقه ای دیگر از ریش و سیبیلو های حرفه ای دنیا در همین چند روز پیش در نروژ برگزار شد. این مسابقه که هر دو سال یکبار در شهرستان تروندهایم نروژ برگزار می شود برندگانی هم دارد که شامل خفن ترین و دیدنی ترین ریش و سبیل داران این صنف هستند. البته دلیل اصلی این مسابقه رقابت نیست بلکه در نظر گرفتن لذت تماشاگران و ابتکاراتی است که این جماعت ریشــو و سبیلــو برای مطرح کردن خودشون بکار می برند.<br><br>در این مسابقه که بعنوان جام جهانی ریش و سبیل سال 2011 نام گرفت 163 مرد ریش و سیبیلو از 15 کشور دنیا از قبیل: آمریکا، سوئیس، بلژیک، کانادا، آلمان، ایتالیا، سوئد، ایسلند، استرالیا، نیوزلند، اتریش، دانمارک، فنلاند، هلند و نروژ حضور داشتند که بیشترین تعداد برندگان این مسابقه آلمانی ها بودند.<br><br></strong><div style="text-align: center;"><img src="http://sardroud.net/up/uploads/13060783911.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br style="font-style: italic; color: rgb(204, 51, 204);"><span style="font-style: italic; color: rgb(0, 51, 0);">بقیه عكس ها در ادامه مطلب .. .</span><br><br><strong></strong></div></div> text/html 2011-05-21T17:15:12+01:00 nahofte.mihanblog.com رامین سلطانی طراحی های خلاقانه / شماره 2 http://nahofte.mihanblog.com/post/33 <br><div style="text-align: center;"><img style="width: 510px; height: 629px;" src="http://sardroud.net/up/uploads/13059992131.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-style: italic;">بقیه در ادامه مطلب .. .</span><br></div>